„Poprzez praktykę różnych członów jogi, gdy nieczystości zanikną, rodzi się światło poznania, kulminujące się w poznaniu rozróżniającym.” (Jogasutry Patandźalego)

Około 2 tysiące lat temu spisano Jogasutry Patandźalego – dzieło filozoficzne o wewnętrznych poszukiwaniach szczęścia, o poznaniu tajemnicy życia, świadomości
i śmierci. Sekret jogi wg. Patandźalego to osiągnięcie skupienia i koncentracji na własnym wnętrzu, osobowości, całkowity spokój, zarówno fizyczny, jak i duchowy. Patandźali
w Jogasutrach daje nam narzędzia to tego jak osiągnąć stan samadhi. Jak usunąć poruszenia umysłu, by dojść do stanu jedności, spokoju.

„Osiem części składowych jogi to zasady dyscypliny społecznej i indywidualnej, postawa, regulacja oddechu, wycofanie zmysłów, koncentracja, kontemplacja oraz zjednoczenie.”

Astanga-joga Patandźalego to w dosłownym tłumaczeniu „ujarzmienie o ośmiu odnogach”

Jak pisze A.G.Mohan w książce „Joga dla ciała, oddechu i umysłu” – „Osiem gałęzi tworzy razem praktyczny system obejmujący wszelkie możliwe aspekty ludzkiego życia. Tych osiem elementów składa się na stanowiący spójną całość proces usuwania nieczystości zaburzających nasze postrzeganie świata, a osoba praktykująca jogę otrzymuje narzędzia, dzięki którym może spojrzeć z rozmaitych punktów widzenia na każdy element swojej osobowości. Co więcej, każda z owych ośmiu gałęzi jogi jest niwą, na której można praktykować udoskonalanie, refleksję i wyswobodzenie bezpośrednio powiązane
z procesem wykształcania rozróżnienia.” 

Te osiem gałęzi jogi opisane w Jogasutrach Patandźalego to: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhjana
i samadhi.

 

magdala-joga.pl joga Patandźali

Yama – zasady dyscypliny społecznej, które oczyszczają nasze relacje ze światem ludzi
i przedmiotów. To ahimsa – niekrzywdzenie; satya – prawdomówność; asteya – niekradzenie, niesprzeniewierzanie, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności; brahmacarya – nienaganne postępowanie (również seksualne); aparigraha – unikanie zachłanności, nieposiadanie

Niyama – zasady dyscypliny indywidualnej, osobiste zasady zarządzające procesem dążenia do uświadomienia. To śauca – czystość; samtosa – zadowolenie; tapas – żarliwa dyscyplina, asceza; swadhajaja – studiowanie własnego ja; iśvarapranidhana – oddanie się doskonałości czystego widza.

Asana – postawa jogiczna, rozwijanie w medytacji głębokiej fizycznej stałości i rozluźnienia napięcia.

Pranayama – regulacja energii oddechu, nieustanna obserwacja i odprężanie wszystkich aspektów oddychania, w efekcie doprowadza do naturalnego udoskonalenia tego procesu oraz uspokojenia ciała i umysłu.

Pratyahara – wycofanie zmysłów, odwrócenie uwagi od obiektów postrzeganych przez nasze zmysły, pojawia się w następstwie skupienia uwagi na wnętrzu.

Dharana – koncentracja, skupianie uwagi na pojedynczym obiekcie lub dziedzinie.

Dhyana – wchłanianie, absorpcja, wszystkie praktyki umysłowe wiążące nas z obiektem lub dziedziną.

 Samadhi – zjednoczenie, utrzymujące się zjednoczenie kontemplacyjne podmiotu obserwacji, jego przedmiotu oraz samego procesu percepcji.

magdala-joga.pl, jogasutry Patańdźalego

Przez termin joga Patandźali rozumie proces skupiania się na wnętrzu, rozpoczynający się od relacji ze światem zewnętrznym, z własną jaźnią, ciałem i oddechem, obejmujący także kierowanie uwagi, skupienie oraz absorpcję, a kończący się na połączeniu tych elementów. Nawet jeśli wszystkie osiem gałęzi jest od siebie niezależnych i funkcjonuje równolegle, bariery, które mają one przełamać, stają się coraz bardziej związane
z wnętrzem.

(Powyższy opis ashtanga-jogi podałam za pozycją „Jogasutry Patandźalego” komentarze Chip Hartranft)

 

 

Pamiętajmy, że praktykując jogę nie róbmy czegoś mechanicznie, nie przymuszajmy się, nie oczekujmy cudów. Powoli wykorzystując narzędzia jakie dostajemy, obserwujmy siebie, czy coś się zmienia w nas, w naszym otoczeniu, w naszym odczuwaniu emocji – wiemy wtedy, czy trzeba zatrzymać się na chwilę zanim zagłębimy się mocnej w praktykę udoskonalania, czy od razu podążać dalej. Powinniśmy być gotowi na zmiany i pamiętać
o tym, że każdy z nas jest indywidualnością, w związku z tym każdy inaczej będzie podążać ścieżką jogi. W takim spojrzeniu na siebie może nam pomóc właśnie ashtanga-joga Patandźalego. Nad każdym aspektem pracujmy tyle ile potrzebujemy, żeby zauważyć zmiany. 

Powyższe zagadnienia omawiamy na naszych spotkaniach medytacyjnych  – zapraszam.

Bądź zawsze na bieżąco

Poinformuje cię mailowo o każdych zmianach w harmonogramie zajęć, a także o nowych spotkaniach medytacyjnych.

Twoje dane są bezpieczne: zapoznaj się z polityką prywatności